Tashvishlar

Muqaddas Kitobda tashvishlar haqida nima yozilgan?